PENDAFTARAN PEKEBUN LADA
PERMOHONAN SKIM TANAMAN LADA BAHARU
[ TUKAR SKIM ]

MAKLUMAT PERIBADI PEKEBUN
MAKLUMAT KEBUN LADA
Sila masukkan kebun lada yang perlu dibantu
MAKLUMAT BATCH TANAMAN
Sila masukkan kumpulan/batch tanaman lada yang perlu dibantu
MUATNAIK SALINAN KAD PENGENALAN DIRI/PASANGAN

1. Salinan muka depan kad pengenalan pemohon* File type: .jpg/.gif/.png Salinan muka depan Kad Pengenalan
Contoh salinan
Kad Pengenalan
2. Salinan belakang kad pengenalan pemohon* File type: .jpg/.gif/.png
3. Salinan muka depan kad pengenalan pasangan File type: .jpg/.gif/.png
4. Salinan belakang kad pengenalan pasangan File type: .jpg/.gif/.png
PENGAKUAN PEMOHON

* Sila tandakan (/) pada ruangan pengesahan di bawah ini sebelum menekan butang HANTAR.

* Dengan ini, saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya maklumat didapati palsu, maka saya akan bertanggungjawab serta boleh didakwa mengikut akta yang berkuatkuasa.


Semakan Status Permohonan
2021 @ Lembaga Lada Malaysia